Výcvik Hlubinné přestrukturace

Běh č. 3: březen 2023 – říjen 2024

Srdečně vás zveme na profesionální výcvik Hlubinné přestrukturace

Výcvik vám poskytne komplexní nástroje pro práci s vlastními klienty při hloubkových konzultacích práce na sobě, a zároveň získáte silný nástroj sebepoznání. Rozvinete si dovednosti v doprovázení druhých při hlubinném sebepoznání. Naučíte se druhé podporovat ve zpracování jejich psychických i fyzických problémů a budete jim pomáhat při odstraňování blokád. Součástí výcviku je i práce na sobě a zvědomování svých vlastních témat. Výcvik probíhá formou předávání informací a zkušeností spolu s praktickými cvičeními, které vám umožní vyzkoušet si různé variace práce s klienty na vlastní kůži.

Výcvik je určený pro kohokoliv (lidé z terapeutických oborů i mimo obor) a není limitovaný dosaženým vzděláním. Důležité však je, aby zájemce o výcvik disponoval empatií a chutí pomáhat druhým (i sobě) na cestě sebepoznání.

(Nejedná se o psychoterapeutický výcvik, ale o výcvik v metodě hloubkové práce na sobě a zpracování blokací. Hlubinná přestrukturace patří do kategorie esotericko-terapeutických metod, jako je třeba Terapie Cesta, Terapie RUŠ, Regresní terapie, Etikoterapie, Rodinné konstelace, Kineziologie, atd.)

Podrobný program výcviku a termíny najdete níže.

Informace o metodě

Metodu Hlubinná přestrukturace vytvořila terapeutka a astropsycholožka Marie Plochová Hlávková spolu se svým manželem, na základě dvacetileté terapeutické praxe. Jedná se o metodu práce na sobě, která se zaměřuje na zvědomění kořenů problémů v hloubce a na uvolňování blokád přes emoce nebo tělo. Součástí této metody je i psychosomatika a práce se sny.

Hlubinná přestrukturace má terapeutické a esoterické kořeny. Inspirujeme se archetypální psychologií C. G. Junga a esoterickými principy Herma Trismegista. Kořeny metody dále vycházejí z psychologického bádání Alice Millerové, Arthura Janova a Petera A. Levina. Vycházíme z metod, které cíleně pracují s traumatem. Samostatnou linií je východisko z Gestalt terapie a z psychosomatiky v pojetí Ruedigera Dahlkeho.

Podmínka pro vstup do výcviku: Abyste si vy i my ujasnili, jestli je pro vás výcvik vhodný, je potřeba přijít několikrát na individuální hodinu k Marii Plochové Hlávkové nebo k Pavlu Plochovi a dotknout se hlubinným způsobem vašich vlastních témat. 

Schéma výcviku

Výcvik se skládá z dvanácti víkendových kurzů (pátek odpoledne od 16:00 do 19:00, sobota od 9:30 do 18:30, neděle od 9:30 do 16:30). Páteční blok probíhá pod vedením Pavla Plocha a je věnovaný skupinové práci na vlastních tématech (během výcviku se ukazuje každému účastníkovi velké množství vlastních témat a v pátek bude vždy prostor je krátce reflektovat.). Účast na pátečním bloku je třeba splnit minimálně z 50%, první a poslední páteční setkání je povinné. Soboty a neděle probíhají pod vedením Marie Plochové Hlávkové a Pavla Plocha jsou věnované předávání informací a zkušeností, a zároveň nácviku dovedností práce s klienty. Soboty a neděle jsou povinné, za celý výcvik je možné bez náhrady zrušit pouze jeden den výcviku (so. nebo ne.). Pokud by neúčast přesáhla jeden den, je možné si chybějící učivo posléze doplnit s dalším během výcviku s novou skupinou.

Součástí výcviku je také 8 hodin skupinové supervize (budou vypsány dvě čtyřhodinové skupinové supervize.) a minimálně 2 hodiny individuální supervize přímo u Marie Plochové Hlávkové. (Supervize je odborný dohled a podpora pro práci s vlastními klienty, sdílení zkušeností při rozjezdu vlastní praxe, atd..)

Podmínkou pro absolvování je také minimálně 12 hodin individuálního sezení Hlubinné přestrukturace v roli klienta u Marie Plochové Hlávkové nebo u Pavla Plocha – pokud jste tyto hodiny již v minulosti absolvovali, započítají se vám. Pozor – Marie Plochová Hlávková nyní klienty na pravidelnou docházku nepřijímá, pouze na úvodní nebo jednorázové konzultace.

Podrobný program výcviku

Kurz 1 – Základy: Podrobné popsání principů Hlubinné přestrukturace – čtyři klíčová teoretická východiska. Základní role praktikanta HP. Vymezení podmínek práce a kontrakt s klientem, etická pravidla při práci s klienty. Role ‚detektiva‘ při práci s klienty. Práce s principem „jak uvnitř, tak navenek“ v praxi. Úskalí prvních hodin s klienty.

Lekce 2 – Příčiny: Odkrývání hlubších příčin problémů klientů. Klíčový postup: „vědomí normy“. Práce s následky různých traumatických otisků – prenatální období a porod, nechtěnost, citová deprivace, sexuální nebo citové zneužívání, alkoholismus, násilí v rodině, despotický rodič, atd…. Hledisko vývojové psychologie v Hlubinné přestrukturaci. Individualizovaný přístup ke klientovi, nesrovnávání a nehodnocení.

Lekce 3 – Emoce: Práce s emocemi klienta – důležitost emocí a podrobné postupy, jak s nimi pracovat. Téma soucit k sobě a zcitlivění k sobě v praxi. První, druhá a třetí derivace při práci s emocemi. Varianty znecitlivělosti klienta a jak s nimi pracovat. Vytváření spojení mezi současnými emocemi a minulostí.

Lekce 4 – Experimenty: Nejdůležitější experimenty pro prohloubení emocí klienta a uchopení jeho zranění: Vnitřní dítě, pečující bytost, problematická osoba, vracení vzorců, epitaf, pohádka. Podrobná analýza experimentů a jejich různé variace. Přizpůsobení experimentů na míru klientovi. Aktivní práce s imaginacemi jako součást experimentů.

Lekce 5 – Tělo: Práce s tělem a přítomným okamžikem. Existující postupy pro tělovou práci s traumatem, přehled metod. Způsoby napojení na tělo a práce s vybíjením starého napěťového náboje. Pociťovaný vjem a jeho sledování. Strategie útok/útěk/ztuhnutí. Práce se sexualitou. Strategie práce se zdroji.

Lekce 6 – Gestalt: Nejdůležitější prvky Gestalt terapie v praxi. Princip tady a teď, vztah s klientem a samotný proces z role pozorovatele. Transparentní komunikace odkrývající pocity a obrazy průvodce, já výrok, figura, práce s polem, uzavřený vs neuzavřený tvar. Paradoxní teorie změny, impass. Obrany a práce s nimi. Práce s vnitřní částí.

Lekce 7 – Vztahy a mechanismy chování: Práce s klienty, kteří řeší partnerské vztahy. Velmi častý vzorec „despota – oběť“. ‚Vědomí normy‘ ve vztazích. Vzorce a mechanismy chování klienta a práce s nimi. Práce se silnými vzorci sebedestrukce nebo destrukce směrem ven, a s pocity viny. Lidská diagnostika a role oficiální psychologické diagnostiky při práci s klientem.

Lekce 8 – Projekce a přenos: Práce se vztahem ke klientovi – projekce, přenos a protipřenos. Projekce směrem k druhým lidem, vnějšímu světu a příběhovým postavám. Základní principy stahování projekcí. Přenos negativní/pozitivní. Práce s přenosem přímo ve vztahu praktikant/klient. Práce s protipřenosem, korektivní emocionální zkušenost. Zpracování vlastních témat průvodce a neprojektování na klienta. 

Lekce 9 – Sny: Práce se sny a způsoby jejich interpretace v Hlubinné přestrukturaci. Subjektivní a objektivní rovina snu a jak s nimi pracovat. Základní archetypy a symboly, vývojové řady snů. Význam symbolů ve snu, individualizovaný a objektivní výklad symbolů, práce s asociacemi. Zrcadlení traumatických otisků ve snu. Aktivní práce s jednotlivými částmi snu, doimaginování příběhu.

Lekce 10 – Psychosomatika a pohádky: Práce se zdravotními příznaky – chytání psychických souvislostí a příčin. Obecné i individualizované verze interpretací. Podrobný symbolismus lidského těla dle astropsychologie i R.Dahlkeho. Cesta od zdravotního příznaku do hloubky, příklady z praxe. Práce s konkrétní tělesnou částí a příznakem v okamžiku tady a teď. Vybrané pohádky a mýty a jejich interpretace v kontextu procesu HP.

Lekce 11Problematická místa: Problematická místa práce s klienty – klient s velkými problémy, klient s úzkostnými a depresivními stavy, klient s obsedantními stavy. Téma smrt v praxi a jak k němu přistupovat. Jak pracovat s otevřeně konfliktní situací. Úskalí esoterických teorií v praxi. Experiment ‚čekárna‘ a ‚duchovní právník‘.

Lekce 12 – Závěrečné shrnutí: Velká sumarizace teorie a závěrečné opakování. Prezentace účastníků a předávání certifikátů úspěšným absolventům.

Podmínky a cena

Cena za celý výcvik je 50 400 Kč. (Cena za jeden blok výcviku (pá-ne) je 4200 Kč, ale podmínkou je absolvování všech 12.bloků.)

Zvlášť se platí cena za skupinovou čtyřhodinovou supervizi – 1200 Kč (2x). Cena za individuální jednohodinovou supervizi je 1200 Kč (2x). Cena za individuální hodinu Hlubinné přestrukturace je 1200 Kč (12x).

Celková cena za výcvik včetně výuky, povinných supervizí a individuálních sezení je 67 200 Kč.

Podmínkou absolvování je účast na všech víkendech (so+ne), 50% pátečních skupin včetně první a poslední skupiny, supervizích a individuálních hodinách Hlubinné přestrukturace. Z vážných důvodů je možné omluvit účast na jednom dni (so/ne) za celý výcvik, peníze za promeškaný kurz se nevrací.
Pro absolvování výcviku je potřeba na posledním kurzu představit krátkou písemnou práci o tématech Hlubinné přestrukturace a zároveň mluvenou prezentaci.

Účastník, který bude vyhodnocen jako způsobilý k vykonávání praxe HP,  obdrží certifikát, který jej opravňuje být oficiálním průvodcem Hlubinné přestrukturace. Tento certifikát není akreditovaný u žádné oficiální instituce v ČR, ale udává měřítko kvality v provázení Hlubinnou přestrukturací a poskytuje záštitu Centra Vědomí a zakladatelky Marie Plochové Hlávkové. Absolvent získává oprávnění používat název Hlubinná přestrukturace v rámci své vlastní praxe.

Místo konání

Centrum Vědomí, Pod Zvonařkou 2317/1, Praha 2 – Vinohrady

Termíny výcviku – běh č.3

 1. 13.-15. září 2024
 2. 18.-20. října 2024
 3. 6.-8. prosince 2024
 4. 17.-19. ledna 2025
 5. 28. února -2. března 2025
 6. 11.-13. dubna 2025
 7. 23.-25. května 2025
 8. 27.-29. června 2025
 9. 12.-14. září 2025
 10. další termíny budou upřesněny

(dle domluvy bude možné některý volný den v roce 2023 navštívit i nepovinný seminář z astropsychologie – Rozbor živlů.)

S sebou

Pohodlné oblečení, svačina, propiska, sešit na zápisky, případně podložka pro sezení na zemi nebo deka, přezůvky (nějaké jsou k dispozici)

Způsob objednání a rezervace výcviku, storno podmínky

Předběžnou rezervaci místa na výcviku udělejte zasláním emailu na centrum.vedomi@gmail.com nebo zatelefonujte večer mezi 20:00-21:00. Potvrdíme si Váš záměr nastoupit do výcviku a domluvíme se na absolvovaní úvodního seznámení (individuálně nebo skupinově.). Cca 3 měsíce před začátkem výcviku obdržíte závaznou přihlášku a výzvu k platbě rezervačního poplatku, který činí 4200 Kč. Místo na výcviku budete mít zaručené až v okamžiku připsání tohoto poplatku na náš účet.
Tento rezervační poplatek slouží jako platba za poslední, dvanáctý blok výcviku. Tato platba za poslední část výcviku slouží zároveň jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku, a to v plné výši. (Storno platí i v případě, pokud byste si rozmysleli svou účast na výcviku méně než 1 měsíc před výcvikem.)
Dále se před zahájením výcviku hradí cena za první blok výcviku (4200kč), a to nejpozději 1 měsíc před zahájením výcviku. Další platby za výcvik je možné uskutečnit dle domluvy po jednotlivých kurzech – vždy nejpozději jeden měsíc v předstihu se platí na další kurz. (Pokud by se účastník neúčastnil již zaplaceného kurzu, tato částka se již nevrací.) Další možností je platba vždy dopředu za čtyři bloky nebo platba najednou celé sumy. Číslo účtu vám bude zasláno v přihlášce, doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky, dle domluvy.

Nejste si jisti, jestli do výcviku nastoupit?

 • Reference od absolventů výcviku najdete zde.
 • Článek o základních principech Hlubinné přestrukturace, který vám může pomoci se rozhodnout zde.
 • Závěrečné práce absolventů výcviku najdete zde.

Po absolvování výcviku nabízíme možnost účastnit se každý rok dobrovolných supervizí, případně rozvíjejících workshopů na různá témata.

Naším záměrem je vybudovat kolem Hlubinné přestrukturace skupinu lidí, kteří vnímají hloubkovou práci na sobě jako smysl a zároveň životní styl. Těšíme se na vás!

Pokud máte zájem se na výcvik přihlásit, napište nám na mail: centrum.vedomi@gmail.com nebo zavolejte večer mezi 20-21:00 a domluvíme se. Mobil na Marii Plochovou Hlávkovou: 604 374 292.