Zkušenosti s výcvikem Hlubinné přestrukturace

V září 2021 jsme úspěšně zakončili 1. běh výcviku Hlubinné přestrukturace. Máme velkou radost, že nám pod rukama vyrostli velmi zdatní praktikanti Hlubinné přestrukturace, kteří umí jít ke kořenům problémů a komunikaci s klienty zvládají profesionálně a bezpečně. Ověřili jsme si, že naši metodu hloubkové práce je možné efektivně předávat dál. Těší nás, že díky našemu výcviku se rozšíří možnost pro všechny hledající jít ke kořenům svých problémů a zlepšit si život.

Tímto prvním během výcviku prošlo i přes všechna covidová i jiná úskalí devět účastníků. Ti, kteří splnili všechny podmínky pro absolvování, obdrželi slavnostně certifikát.

Zpětné vazby účastníků prvního běhu výcviku:

Zuzana:Výcvik byl nesmírně obohacující, i když ani tohle slovo nedokáže dostatečně obsáhnout význam. Bylo to asi jako když vyhublé kočce nabídnete misku mléka, prosluněné zápraží a teplý dotek lidské ruky a přitom žádné lakování beďara na růžovo! Naopak, třes, pot i slzy. Velmi jsem to potřebovala a velmi jsem se naučila!
Díky výcviku znám nástroje, které umožňují dostat se k hlubokým kořenům traumatu a zároveň pracovat na jeho vyléčení. Byla to nejen teorie ve výuce, ale sama jsem si prošla osobní zkušeností s hlubinnou přestrukturací, kdy jsem jako klient skutečně zažívala proces, při kterém dochází k osvobození, k uzdravení, ke změnám na všech úrovních – psychické, fyzické, mentální…
Skoro se mi chce říci, že z kukly se konečně zrodil motýl. Bez patosu a se vší odpovědností mohu prohlásit, že jsem prací na sobě nalezla svou hodnotu, sebevědomí, zbavila se nánosů viny a začala žít snadněji a radostněji, což ocenili i moji nejbližší.
Vzhledem ke krátké době praktikování metody HP u svých klientů, mohu mluvit zatím jen o dílčích úspěších. I tak je skvělé, že se dějí a klientela se rozrůstá. Je to metoda, kde je trpělivost a vytrvalost odměňována např. zlepšením zdravotních či vztahových potíží a já tento způsob „malých krůčků“ mohu doporučit jako velmi efektivní.
Maruško jsi profík nejen tím, jak pracuješ s klienty, ale i způsobem, jakým své zkušenosti a znalosti předáváš dál. U tebe Pavle jsem skutečně cítila, že Tvé „je mi to líto“ nebylo frází a děkuji ti za empatii, při HP tolik potřebnou. Velmi oceňuji vaše doplňování se v lektorském vedení.
Děkuji za nabídku stát se členem prvního výcviku. Bylo mi mockrát hodně ouvej, ale dnes s odstupem vím, že to bylo to nejlepší, co mě potkalo a jsem za to upřimně vděčná!“

Pavla: „Výcvik HP byl pro mne velmi přínosný, protože jsem si uvědomila, jak velký vliv má výchova dítěte na jeho chování v dospělosti. Zvlášť velmi přínosné bylo praktické procvičování s hledáním příčin původního zranění a následné rozpouštění těchto příčin. Všechny získané znalosti a dovednosti jsem začala využívat při mé práci s klienty. Výcvik HP můžu všem jen doporučit, je to výborná technika i pro vlastní osobní vývoj. Děkuji lektorům za jejich citlivý, empatický přístup a trpělivost.“

Ivana: „Výcvik HP byl pro mne hledáním mého JÁ, smyslu mého života. Postupné a mnohdy bolestné, ale nakonec i šťastné nalézání svých bloků, bolestí a strachů, objevení a uvědomění své odpojenosti od nich. Byla to „jízda na horské dráze“. Pochopila jsem, že pokud chci změnit svůj život k lepšímu, dojít k pochopení, proč se mi určité věci a situace dějí, musím pátrat v hloubce svých stínů, prohrabat se jimi, zvědomit si je a pak s nimi pracovat a zpracovat je. Pak dojde ke kýženému uvolnění.
Výcvik byl pro mne velikým přínosem, uvědoměním si, jak neskutečně užitečná je metoda HP v hledání a zpracování původních příčin našich zranění. Praktické procvičování technik vedoucích k nalezení a postupnému uvolnění starých obsahů nevědomí byla pro mne velká škola na cestě k vlastnímu osvobozování od „bubáků“ v mé duši. Všechny tyto praktické nástroje a techniky mi jsou a budou velikou nápomocí při mé práci s klienty. Z mého pohledu je HP bezkonkurenční terapeutická metoda v práci s lidskými traumaty.
Moc děkuji za možnost účastnit se prvního běhu výcviku HP, děkuji za Marušku a Pavla, kteří mě provázeli mou mnohdy trnitou cestou výcvikem velmi jemně, empaticky a s velikou trpělivostí. Máte dar velikého vcítění, kterého si moc vážím. Máte ten pověstný Pavlův „tah na branku“ nalézat v lidech jejich pravé bytostné JÁ. Díky.“

Zuzana: „Výcvik HP pro mne znamenal obohacení a vstup a vhled do nové oblasti, která mě vlastně vždycky zajímala. Dozvěděla jsem se spoustu teoretických informací, včetně odkazů a tipů na zajímavé filmy, knihy a autory, po kterých bych sama asi hned nesáhla (např. I. Yalom a další), získala jsem i praktické dovednosti a zkušenosti – výcvik byl zaměřený prakticky a metodicky a získané znalosti jsme si na každém semináři na praktických cvičeních opakovaně zkoušeli a ověřovali.
Výcvik mne posunul i osobně – uvědomila jsem si (a někdy názorně viděla) svá témata a oblasti, na kterých je třeba pracovat, slabiny i možnosti… Spoustu věcí jsem si uvědomila díky skupině – kolegům ve výcviku, když jsem s nimi prožívala jejich příběhy, zkušenosti a emoce a vztahovala je ke svému příběhu a svým prožitkům.
Naše výcviková skupina si taky určitě zaslouží zmínku – prošla během celého výcviku různými peripetiemi (covidová pauza, několik příchodů a odchodů :-)) a postupně vzniklo přátelské a bezpečné prostředí, ve kterém se každý mohl svěřit i s tím, o čem by se s jinými lidmi mluvit zdráhal.
Plán výcviku považuji za dobře sestavený a díky oběma lektorům, Marušce a Pavlovi, a přátelskému stylu, kterým celý výcvik vedli, byly semináře nejen užitečné, ale i příjemné.
Oceňuju, Maruško a Pavle i to, že jste se s námi neváhali podělit nejen o své znalosti, ale i o poučné a praktické zkušenosti z vaší praxe. Výcvik pro mne znamenal i celkovou inspiraci, která s koncem výcviku nekončí…:-)“

Honza:Výcvik byl pro mě velmi obohacující. Je vidět, že má Maruška za těch 20 let práce s klienty metodu HP nesmírně propracovanou a vypilovanou, takže ať už přijde klient s čímkoliv, tak má člověk velice dobrý nástroj na to, jak se s klientem nořit do hloubky a postupně začít zpracovávat jeho bolestivá témata. Kromě teoretického výkladu, kdy Maruška umí věci stručně a jasně vysvětlit, si člověk mohl v praktické části na vlastní kůži vyzkoušet, jak je tato metoda efektivní. Mě osobně kromě ostatního velice zaujala práce s odporem, protože pokud to terapeut neumí uchopit, tak to dle mého názoru celý proces uzdravení blokuje. Marušce a Pavlovi přeji, ať je práce s HP nadále naplňuje s takovým nadšením jako doposud a ať mají plno spokojených a praktikujících klientů.“ 

Elena:Mně osobně výcvik HLUBINNÉ PŘESTRUKTURACE otevřel dveře k poslání, na které jsem se připravovala více než 20 let. Děkuji manželům Plochovým, jejichž úvodní běh výcviku HP byl sestaven s citem a v souladu s jeho účastníky, jednotlivé cykly měly tzv. “hlavu a patu“ a cítila jsem tam, jak velkou základnu zkušeností nasbíraných za léta praxe, tak intuici a empatii, snoubící se v obou vedoucích výcviku. Maruško a Pavle, díky za skvělé nástroje i celkovou podporu ve výcviku i mimo něj.

Ilona: „Uspořádání výcviku metody Hlubinné přestrukturace jsem přivítala proto, že jsem byla klientkou Marušky Hlávkové v minulém období a tato terapie mi pomohla. Motivace účastnit se výcviku byla pro mě tedy jasná – proniknout více pod pokličku této, dle mého, velmi účinné metody. Samotný výcvik byl velmi strukturovaně připraven a veden. Srozumitelně a názorně nám byly předávány léty ověřené nástroje této metody. Vše se dělo v partě skvělých lidí, lektorů i spolužáků. Myslím, že praxi a znalosti získané ve výcviku HP využiji nejen při případné práci s klienty, ale že obohatí i můj osobní život.“

Miriam: „S HP jsem se seznámila prostřednictvím stejnojmenné knihy. V té době jsem už na sobě několik let pracovala, ale kniha mě natolik oslovila a dávala smysl, že jsem musela i já začít na vlastní kůži prožívat svá dětská traumata. Účast na výcviku byla tím nejlepším, co jsem na své cestě k sobě a ke klientům mohla udělat. Počáteční ostych a nervozita před každým společným víkendem postupně opadávala. Nastoupila radost a dychtivé očekávání, co nového si ještě při práci ve skupinách odkryji a jaké další nástroje pro práci s klienty bude mít Marie a Pavel v rukávu. I když jsme společně řešili i složité organizační problémy způsobené Covidem a odchodem většího počtu účastníků, měla jsem vždy pocit, že oba velitele na můstku mají kormidlo pevně v rukách. I za bouřlivých projevů našich pocitů dovedli na vlně podpory a empatie naši loď bezpečně do přístavu. Pro mou praxi s klienty mě vybavili širokou škálu nástrojů. Ukázali mi, jak a kdy je používat tak, aby sezení probíhalo efektivně a klient vnímal na své cestě podporu a posuny. Uvědomila jsem si, že i s reakcí klienta vyjadřujícího svůj pocit: “Není tam nic.“, nebo na jeho opakující se odpověď: „Asi jo, pořád nevím!“, mohu pracovat, pátrat a kutat, dokud se nepodaří odpor prolomit. Skupina mi v podpůrném a bezpečném duchu otevřela možnost sdílení, supervizí, nastavení zrcadel a mnoho námětů pro praxi. Výcvik byl skvěle poskládán. Teorie a pak šup práce ve skupině, nebo přímá ukázka. A že to někdy byla jízda! Přesvědčila jsem se, že ŽÍT tady a teď, můžeme jen tehdy, když si dovolíme pohrabat se v naší minulosti a připustit si, že „Nic, co je vytěsněno, neumírá.“ S předanou plnou výbavou pro HP od Marie a Pavla jsem jako průvodce mnohem jistější a stabilnější.“

Edita: „Do výcviku jsem nastoupila o pár měsíců později než ostatní, protože se uvolnilo místo. A jsem za toto své rozhodnutí velmi ráda. Výcvik byl totiž pro mě velmi přínosný. Potkala jsem podporující skupinu lidí, kterým jsem se mohla svěřit s čímkoliv, co mě trápilo, a vždy našla empatii a pochopení. Dozvěděla jsem se, jak terapie probíhá z druhé strany, což jsem jako dlouholetý klient nevěděla. Výcvik mě vybavil mnoho technikami, jak přistupovat k lidem, jak se s nimi bavit a podporovat je, čímž mohu zkvalitnit i svůj osobní život. A v neposlední řadě jsem měla možnost otevřít se také svému hlubinnému procesu a podívat se na svá témata, což mi přineslo různé vhledy a posuny. Ve skupině jsou osobní procesy intenzivnější. Maruška s Pavlem jsou odborníci na slovo vzatí, mají široký rozhled, přesné vhledy a empatii. Na druhou stranu dodržují nastavená pravidla a hranice. Teoretický výklad prokládali příklady z praxe, což dělá výcvik zábavným. Na výcviku jsme se i hodně nasmáli:-).“

Seznam praktikujících absolventů Hlubinné přestrukturace najdete zde.

Závěrečné práce absolventů 1. běhu výcviku najdete zde.