Závěrečné práce absolventů

Zde si můžete přečíst závěrečné práce absolventů výcviku Hlubinné přestrukturace.

Práce absolventů 2. běhu výcviku (2021-2022):

Citlivost – vysoce citlivý terapeut – vysoce citlivý klient

Esoterické principy v Hlubinné přestrukturaci

Hraniční porucha osobnosti

Manažerské vzdělávání vs. Hlubinná přestrukturace

Nechtěnost

Od zrodu ke smrti v závislosti

Princip agrese z pohledu psychosomatiky

Role psychoterapeuta (průvodce) v procesu terapie

Sny

Tahák pro průvodce Hlubinné přestrukturace

Práce absolventů 1. běhu výcviku (2020-2021):

Formy zneužití a jeho následky

Hlubinná přestrukturace a její pomoc obětem manipulátorů

Imaginace jako jeden z nástrojů Hlubinné přestrukturace

Jaký je život s generačními zátěžemi

Nechtěnost

Pexeso Hlubinné přestrukturace

Pokus o výklad snu

Poznámky z knihy ‚Biologie lásky‘ od Arthura Janova

Zuzko, neboj se… – hloubková ‚hra‘ na principu Člověče, nezlob se