Hlubinná přestrukturace – cesta k sobě a ke zpracování potíží

Milí čtenáři, pojďte se mnou v tomto novém seriálu nahlížet do tajů duše a inspirovat se mými postupy, jak si zpracovávat kořeny potíží. Vím, že je možné vyjít ze začarovaného kruhu problémů, ale že to zároveň stojí trochu úsilí, času a odvahy pohledět pravdě do tváře. Po dvaceti letech praxe v astropsychologické a terapeutické oblasti jsem dospěla k jasnému vědomí toho, jak lze pracovat s lidskou duší tak, abychom se posunuli dále na naší cestě a stali se více sami sebou. Poslechněte si, jak se z mé astrologické praxe organicky vygenerovala metoda Hlubinná přestrukturace.

Možná mne někteří znáte z Meduňky jako autorku astropsychologické poradny, nebo z mých dalších článků či knih. Potom tedy víte, že mojí doménou a prvotním východiskem je psychologická astrologie. Tuto disciplínu jsem však vždy používala zcela specificky a nikdy mne nezajímaly klasické interpretace konstelací a planet, toho co se aktuálně děje na obloze. Zaměřovala jsem se přes horoskop na hloubkovou analýzu toho, kde v nás se skrývají různé bloky a napětí, které nás brzdí na naší cestě. Pochopila jsem, že největší síla psychologické analýzy horoskopu tkví v diagnostice, která neomylně ukazuje, jaké si v sobě neseme energie a zda je využíváme naplno nebo ne.

Žáby na prameni

V psychologickém rozboru horoskopu jsem od počátku vnímala vždy dvě základní vrstvy: vrstvu zdraví a vrstvu blokád. Každý v sobě máme jak krásné energie plné potenciálu a talentů, tak „žáby na prameni“, které nám brání být sami sebou a svazují nás v rozletu. Za ta léta jsem držela v rukách tisíce horoskopů a přesvědčila jsem se o tom, že neexistuje „dobré“ nebo „špatné“ znamení zvěrokruhu. Zažila jsem, jak se někteří lidé zděsili, když jsem jim třeba řekla, že mají ascendent v nějakém znamení, vůči kterému měli předsudek, přečetli si o něm něco špatného nebo s ním měli negativní zkušenost. Vždy jsem ale těmto lidem říkala, že každé znamení je krásné, nicméně někteří lidé používají energie daného znamení nezdravě a špatně. Pokud v sobě máme hodně „žab na prameni“ a blokád, pravděpodobně nežijeme energii daného znamení pozitivně, ale spíše destruktivně. Tudíž za veškeré naše negativní nebo nezralé projevy chování nemohou naše znamení, ale naše bloky a nezpracované vrstvy starých traumat a napětí.

Jak ovšem pracovat s těmi žábami na prameni? Klient přede mnou sedí, právě jsme do detailu rozebrali jeho potíže…., ale co dál? Co s tím má dělat? To byl jeden z důvodů, proč jsem absolvovala výcvik psychoterapie, abych mohla klientům pomáhat se zpracováním jejich potíží ještě více efektivně. A tak jsem pak léta a léta seděla s klienty na křesílku a rozplétala s nimi uzly jejich potíží. Vyvinula jsem si postupně zcela specifický hloubkový terapeutický styl práce a začala jsem jako vodník stahovat klienty ke kořenům jejich potíží, pocházejících dle mých zkušeností z minulých nezpracovaných zranění. Neboť bloky a komplexy nám nejsou vrozené, to jsou věci, které vzniknou vlivem nezdravých vlivů na náš život. S klienty jsme v těch hlubokých vodách tedy vždy neomylně objevovali pravé příčiny toho, proč se v přítomnosti trápili a mnohdy to byly velmi překvapivé souvislosti.

Možná se nyní někdo z váš zamýšlí nad tím, jestli je nutné se „šťourat v minulosti“, když mnohé nauky hovoří o tom, že bychom měli být hlavně v přítomném okamžiku a neotáčet se, žít. Ano, také mi dává smysl heslo „žít tady a teď“, ale mám zkušenost s tím, že v přítomném okamžiku dokáže BÝT opravdu jenom nemnoho osvícenců. Nám ostatním zahaluje ono pravé bytí nepřeberné množství závojů v podobě našich starých nezpracovaných napětí a programů, které si stále neseme ve svém těle, v duši. A můžeme si tisíckrát říkat: neřeš úzkosti, neřeš deprese, věř si, jsi skvělá, jsi báječná, zasloužíš si lásku…., stejně tomu nebudeme věřit a stejně nás budou dál ovládat třeba pochybnosti, pocity méněcennosti, strachy a další nepříjemné pocity. Dle mých zkušeností pocházejí všechny tyto temné závoje z minulosti a blokují nám možnost žít tady a teď. Tudíž s klienty jsem dospěla k tomu, že když se zaměříme na situace v minulosti, za kterých tyto naše temné závoje vznikly a léčíme tyto staré rány, je to jednodušší než donekonečna bojovat s tím, že bych „měla být v přítomném okamžiku šťastná, ale nejde mi to“.

Díky zpětným vazbám od klientů jsem pochopila, že styl práce, který má jako prioritu takovýto hlubinný ponor a chytání kořenů problémů, je smysluplný a funguje. Viděla jsem stovky pozitivně překvapených obličejů, kterým dalo moje odkrývání kořenů smysl a naději. A mnoho tváří, které začaly krásnět a vracet se ke své podstatě v okamžiku, kdy jsme se vrhli do čištění hlubších příčin jejich utrpení.

To vše byl důvod, proč jsem se rozhodla své letité zkušenosti shrnout do zhutněného extraktu, do metody Hlubinná přestruktutace, kterou jsem podrobně popsala ve stejnojmenné knize. Hlubinná přestrukurace v sobě zahrnuje všechno, co jsem se za ta léta o naší duši naučila.

Možná si kladete otázku, proč jsem se rozhodla vytvořit další metodu práce na sobě, když jich je všude kolem spousty a člověk má spíše problém se v tom množství metod zorientovat? Myšlenka na Hlubinnou přestrukturaci mne přepadla za zálohy zcela nečekaně a stejně náhle mi v hlavě „přistál“ i název Hlubinná přestrukturace. Nic jsem neplánovala, nic nevymýšlela, zčistajasna jsem věděla, že to tak má být. Vnímala jsem to jako pokyn shůry, že bych měla své vědění předat dál, aby moje specifické postupy práce na sobě neodešly spolu s mnou. A tak jsem kromě napsání knihy také začala zkoušet, zdali je možné postupy Hlubinné přestrukturace předávat dalším lidem, kteří chtějí pomáhat druhým při řešení jejich potíží. Jako prvního „pokusného králíka“ jsem vyškolila v metodě mého manžela, který začal pomocí mých postupů pracovat se svými vlastními klienty a s velkým úspěchem. To mne utvrdilo, že tato cesta má smysl a rozhodla jsem se předávat své postupy i dalším lidem, kteří chtějí pracovat se svými klienty. Výsledkem bylo otevření výcviku Hlubinné přestrukturace pro veřejnost. Mám radost, že mé zkušenosti můžou pomáhat druhým na jejich cestě sama k sobě v širším měřítku a nebudou již vázané pouze na moji osobu.

Co je Hlubinná přestrukturace?

Především je to dobrodružná cesta do hlubin naší duše, na jejímž konci se vynoříme noví, přestrukturovaní, více celiství. Možná znáte klasické pohádky, v nichž hrdina sleze z pece a vydává se do velkého neznámého světa, kde jej čeká mnohé nebezpečí, temnota, strach a zkoušky odvahy. Ale pokud tím vším projde, na konci vstoupí do světla, radosti, naplnění a štěstí.

Na této dobrodružné cestě ke zpracování našich potíží je třeba se potkat i s našimi stínovými tématy, s těmi symbolickými „draky, čarodějnicemi a temnými silami“ naší duše. Je potřeba si je procítit, nechat si je projít tělem, doslova každou buňkou. A také je třeba začít pozorovat, jaké okolnosti nás obklopují nebo s jakými lidmi se setkáváme, protože to vše vypovídá něco o nás samotných. Veškeré těžkosti, které se nám dějí, jsou naše zrcadlo, a není to o tom, že my, chudáci, jsme ve vleku těžkých okolností. Na cestě do hlubin je potřeba si vzít zpátky odpovědnost za náš život a začít se dívat na svět nově. A teprve pak nás na konci čeká odměna v podobě naší pravé individuality, o níž jsme na začátku cesty třeba vůbec netušili, že jsme ji ztratili.

Za ta léta práce s klienty jsem vypozorovala jednu zajímavou věc. Když se noříme do hloubky, do těch mnohdy temných vod a pocitů, je v tom zároveň cítit ohromná energie a já i klient prostě víme, že to proudí, že to teče, že to má smysl. Je to magické. Najednou nás unáší něco vyššího, než jsme my. Jsou to vody nevědomí, je to Neptun, vládce všech moří a oceánů, ona mocnost, která se nedá řídit, nedá se ovlivnit vůlí, jen je třeba před ní pokorně smeknout a říci: Jsou tady vyšší síly, než jsme my.

Zkušenost ze semináře

Toto jsem si opět silně připomněla nedávno na našem semináři Seznámení s Hlubinnou přestrukturací. Jedna účastnice tam mluvila o svých současných potížích se synem a o jeho těžkostech a nemohli jsme ji zastavit v jejím toku. Její povídání nešlo do hloubky, začínalo být nudné, ale paní nemohla z toho kolečka vybočit a stále se v něm motala, i když jsme ji na to upozorňovali. Pak jí ale rázně zastavil můj manžel. Velmi krátce její současné těžkosti přirovnal k náročné situaci z počátku jejího života, kterou tato paní v úvodu semináře jen tak mimochodem zmínila. Byla to situace výrazné nechtěnosti z prenatálního období. Paní byla chvíli úplně zpražená, lapala po dechu, a pak se emocionálně rozpadla. Plakala, slzy tekly proudem a kapesníčky nestačily. Emoce se začaly valit i dalším členům skupiny, neboť mnohým členům skupiny to ťuklo na jejich téma. Nakonec se z nás všech stala jedna velká vzlykající halda. Komentář mého manžela, který očividně ťukl u paní na samotné jádro jejího problému v minulosti, zapůsobil jako vnitřní exploze. Rozrušil neplodné motání se v kruhu přítomného problému a přímým vrtem stáhl klientku ke kořeni, tam kde problém vznikl. A nejenom klientku, ale ovlivnil jako tlaková vlna i ostatní, kterým tento příběh také přinesl nová uvědomění.

Po této silné emoční katarzi nám paní nekonečně děkovala, jak jí to velmi pomohlo, že všechno nyní vidí novou optikou a chápe souvislosti. Ulevilo se jí. Sklíčka kaleidoskopu se razantně přeskupila, přestrukturovala a zapadla do sebe nově.

A to je Hlubinná přestrukturace. Když někdo vezme naše zaběhané mechanismy a vzorce chování, zatřese jimi a dá je do zcela nových souvislostí. Najednou si uvědomíme, v jakých jsme dosud žili kulisách a neuvědomovali si to. Paní, která celý život nepochopitelně škobrtá na schodišti, si vzpomene, že právě na schodišti jí osahával starý chlap a ona nemohla utéct. Muž, který nelogicky žárlí na svou manželku si připustí, že jako dítě byl svědkem toho, když si jeho matka přivedla domů milence během otcovy služební cesty. Žena, která stále zažívá zrady od kamarádek a dalších blízkých osob, si uvědomí, že to byla původně její matka, která ji zradila tím, že se na ni emocionálně nenavázala a dala ji brzy do jeslí. Cvak, cvak, to jsou ony původní stopy, které si pak nevědomě přehráváme v dospělosti a ani to třeba netušíme. Ale když nám někdo pomůže vytvořit zpět ono spojení, které jsme zapomněli, když někdo hodí emocionální bombu do našeho motání se v kruhu, můžou se dít pravé zázraky. Škobrtání na schodech zmizí, žárlivost se rozplyne a žádná zrada již nikdy nepřijde.

A to jsou fascinující příběhy Hlubinné přestrukturace. Průlomy někdy okaté a očividné, někdy pomalé prokutávání se do hloubky, ale vždy nové pohledy na svět, nové možnosti, postupně vykukující světlo v tmách. Průchody tmou, slzy, radost, úleva. Nový život.

Milí čtenáři, ráda vás postupně provedu jednotlivými principy Hlubinné přestrukturace v seriálu, který bude navazovat v dalších číslech Meduňky. V únorovém čísle si povíme něco o esoterickém principu „Jak uvnitř, tak navenek“, spolu s praktickými ukázkami z mé praxe.

Autorka: Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Článek byl zveřejněný v lednové Meduňce 2020

Pokud máte zájem přečíst si více o metodě Hlubinná přestrukturace nebo další příběhy z terapeutické praxe Marie Plochové Hlávkové, mrněte se na knihu Hlubinná přestrukturace zde.