Proč nastoupit nebo nenastoupit do výcviku HP?

Uvažujete o nastoupení do výcviku Hlubinné přestrukturace? Zaujala vás tato metoda a rádi byste se o ní v kostce něco dozvěděli? Zde se pokusím velmi stručně shrnout základní principy HP a zároveň naznačit, s čím se v naší metodě neztotožňujeme.

1) Hlubinná přestrukurace je metoda hloubkové terapeutické práce na sobě, která hledá kořeny přítomných potíží v hloubce, v minulosti současného života. Většinou přichází na naše sezení klienti, kteří řeší nějaké aktuální problémy – zdravotní, psychické nebo vztahové. V HP jsme toho názoru, že se potíží nezbavíme, pokud se budeme křečovitě orientovat na odstranění příznaků pouze v přítomnosti pomocí nějakých potlačujících nebo racionálních postupů. Našich potíží se zbavíme pouze tehdy, pokud vytrhneme jejich kořen – zpracujeme jejich pravou příčinu, pokud odkryjeme místo, kde ony potíže v minulosti vznikly. Máme různorodé postupy, které pomáhají klientovi pochopit souvislosti, vykutat tyto pravé příčiny, uvědomit si je a zpracovat je. Se zpracováním příčin přichází obvykle i odstranění příznaků a nalezení více sama sebe.

2) Kořeny našich potíží většinou nacházíme v těchto oblastech – prenatální období, porod, rané dětství, vztahy v rodině, generační zátěže a traumatické události vnějšího rázu. Nepouštíme se do minulých životů a do karmických souvislostí, ani neulpíváme pouze v přítomnosti. Stopujeme stresové emoční a tělové otisky, které se vryly do našeho nervového systému od okamžiku, kdy jsme byli první buňkou. Odkrýváme vliv různorodých traumatických, napěťových i nenápadně stresových vlivů, které si dotyčný člověk mnohdy ani nepřipouští, ale vliv těchto nezpracovaných blokád zásadním způsobem i v dospělosti ovlivňuje jeho život.

Neorientujeme se s klienty výhradně do minulosti, i práce s přítomností a principem „tady a teď“ mnohdy přináší velká uvědomění a průlomy. Ovšem pracujeme vždy s vědomím toho, že každý problém má hlubší příčiny.

3) Pomáháme klientovi, aby se prokutal k emočnímu ložisku svých zranění a uvolnil je přes emoce nebo přes tělo pryč. Máme zkušenost, že pouze intelektuální uvědomění nestačí a pro opravdové odstranění příznaků je nezbytné uvolnit staré napětí z těla přes emoce (pláč, smutek, vztek…) nebo přes tělesné vjemy (třesení, vibrace, horkost, mrazení, atd…). K tomuto uvolnění se prostupně v procesu propracováváme, u někoho to jde rychleji, u někoho pomaleji. Máme zkušenost, že bez uvolnění starých napětí tímto způsobem není možná opravdová změna a proměna.

4) Cesta otevírání starých ložisek emocí a tělesného napětí může být pro někoho velmi osvobozující a očistná, pro někoho i bolestná a náročná. Ano, tato cesta někdy bolí. Otevíráme třinácté komnaty, které jsme sami před sebou i druhými skryli na třináct západů, otevíráme dvířka starého zarezlého trezoru, v němž jsou mnohdy uzavřeny i naše nepohodlné a nepříjemné prožitky a bolesti. Ne každý tento pohled ustojí, ne každý jej chce vidět. A také jsou tato bolavá místa mnohdy překryta vrstvami silných obran, které dotyčného nechtějí pustit, aby si to procítil. Ovšem praktikant HP, který chce doprovázet klienty do těchto končin, by měl být sám na své cestě před klienty v předstihu. Sám by se měl statečně prokutávat do svých trezorů a měl by si zvědomovat svá témata, aby pak mohl klienty vědomě doprovázet.

5) Hlavním lékem v HP je soucit. Soucit coby laskavé pochopení sebe, nalezení lepšího vztahu k sobě, vcítění se do sebe. Většina lidí je uvězněna v menší nebo větší úrovni sebedestrukce, nelásky k sobě, pochybností o sobě a vychýlenosti ze sebe. Ano, mnoho esoterických teorií hlásá, že bychom měli najít lásku k sobě. Ale jak? Tím, že si stoupnu před zrcadlo a budu si každý den stokrát opakovat, že se miluji, toho nedosáhnu – to je naše zkušenost. Lepší vztah k sobě navážeme pouze zcitlivěním k sobě, empatií k sobě, zdravým soucitem s tím malým tvorečkem, kterým jsme kdysi byli a který to v nějakých aspektech neměl jednoduché. Nesouvisí to s neplodným bolestínstvím, ani s rolí oběti, ani se sobectvím. Zdravý soucit se sebou nás dle našich zkušeností může jako jediný přivést na svobodu. Naše cesta je cesta soucitu a vcítění do sebe, a následně i do druhých.

6) Nesouhlasíme s teoriemi, které hlásají rychlé instantní odpouštění, propagují opakování pozitivních afirmací nebo pracují s psychickým programováním a mentálním učením se novým návykům. Naše cesta je neinvazivní a nemanipulativní sestup do nevědomí a přirozené spojování s našimi nevědomými obsahy. Z toho důvodu nepomáhá při HP jakýkoliv tlak na výkon, ale především otevření se nevědomí, jemné naslouchání řeči duše a respekt k emocím klienta.

7) Praktikant HP není poradce, který poskytuje „návody na štěstí“ a radí druhým, jak mají žít. My nevíme, jak má druhý člověk žít, neznáme jeho cestu a jeho osud. Nepasujeme se do role „děda vševěda“, ale respektujeme odlišné pocity a odlišnou individualitu druhého. Nikam klienta netlačíme, o ničem ho nepřesvědčujeme. Nabízíme mu ale pohled na hlubší souvislosti a provázíme jej na jeho cestě do hloubky ke starým napětím a emocím. Jsme průvodci duše, kteří mají malinko větší představu než klient o zákonitostech duše a dynamice starých zranění a blokád. A díky tomu provázíme klienta onou úžinou, temným údolím, pomáháme mu setkat se s jeho stínem, aby posléze nalezl svou pravou originální cestu.

Hlubinnou přestrukturaci vnímám osobně jako velmi smysluplnou a naplňující metodu. Když to s klientem plyne, je to vzájemně velmi obohacující setkání na nejhlubší úrovni duše.

Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.
zakladatelka metody Hlubinná přestrukturace

Zkušenosti absolventů s výcvikem najdete zde.